Odběr dopravních informací

Dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR je možno v datovém formátu XML nebo DATEX II. odebírat zdarma na základě Žádosti o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu

Vyplněnou a podepsanou Žádost o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu zašlete na adresu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Slovenská 1142/7,
70200 OSTRAVA – Přívoz

Nebo e-mailem na adresu: sdb@rsd.cz

 

Po zaslání Žádosti o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu je nutné se registrovat na stránkách – Datex V případě zájmu o odběr FCD dat (Floating car data) pak na stránkách FCD.

Odběr dat je řešen prostřednictvím standardních webových služeb datového distribučního rozhraní.

Data může odebírat každá právnická nebo fyzická osoba, která zajistí jejich další efektivní šíření ve prospěch zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo která je bude využívat ve svých informačních systémech na podporu vlastních procesů a aktivit souvisejících s dopravou a provozem na pozemních komunikacích.

Popis datového formátu naleznete zde: Jednotný systém dopravních informací pro ČR - Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní

 

V případě zájmu můžete do Vašich webových stránek umístit odkaz na Dopravní portál ČR www.dopravniinfo.cz nebo odkaz na určitou oblast nebo trasu z aktuální mapy dopravní situace.

Tento odkaz je možno vygenerovat přímo na stránkách aktuální mapy dopravní situace, a to včetně nastavení zobrazených informací (kamery, intenzity, dopravní události, uzavírky a omezení, počasí, atd.).

Při využití dopravních informací z Dopravního portálu ČR je třeba VŽDY uvádět zdroj „ŘSD ČR – JSDI – www.dopravniinfo.cz.“