Odběr dopravních informací

Dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR je možno v datovém formátu XML nebo DATEX II. odebírat zdarma na základě Žádosti o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu

Vyplněnou a podepsanou Žádost o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu zašlete na adresu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Slovenská 1142/7,
70200 OSTRAVA – Přívoz

Nebo e-mailem na adresu: mobilitydata@rsd.cz

Po zaslání Žádosti o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu je nutné se registrovat na stránkách – https://mobilitydata.rsd.cz 

Odběr dat je řešen prostřednictvím standardních webových služeb datového distribučního rozhraní.

Data může odebírat každá právnická nebo fyzická osoba, která zajistí jejich další efektivní šíření ve prospěch zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo která je bude využívat ve svých informačních systémech na podporu vlastních procesů a aktivit souvisejících s dopravou a provozem na pozemních komunikacích.

Popis datového formátu naleznete zde: Jednotný systém dopravních informací pro ČR - Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní 

 

V případě zájmu můžete do Vašich webových stránek umístit odkaz na Dopravní portál ČR www.dopravniinfo.cz nebo odkaz na určitou oblast nebo trasu z aktuální mapy dopravní situace.

Tento odkaz je možno vygenerovat přímo na stránkách aktuální mapy dopravní situace, a to včetně nastavení zobrazených informací (kamery, intenzity, dopravní události, uzavírky a omezení, počasí, atd.).

Při využití dopravních informací z Dopravního portálu ČR je třeba VŽDY uvádět zdroj „ŘSD ČR – JSDI – www.dopravniinfo.cz.“