Národní dopravní informační centrum (NDIC)

Národní dopravní informační centrum (NDIC) je centrálním technickým, technologickým, provozním i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 18.5.2005 a v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 361/2000. Sb. ve znění pozdějších předpisů Ředitelství silnici a dálnic ČR.

NDIC:

  • kontroluje kvalitu a správnost předávaných dopravních informací a dopravních dat,
  • kontroluje předávání informací od jednotlivých zapojených orgánů, organizací, institucí, osob a subjektů, a v případě neplnění jejich povinností nebo metodického postupu problém řeší,
  • řeší konflikty v případě, že do systému přijdou o jedné události ve stejném časovém intervalu ze stejného místa, úseku nebo oblasti stejné nebo podobné dopravní informace a odpovídá za vydání sjednocené informace o této události,
  • ve spolupráci s příslušnými orgány, organizacemi a institucemi provádí aktualizaci informací o události v závislosti na konkrétním vývoji situace v místě,
  • sleduje životní cyklus vývoje událostí až do jejich ukončení a plného obnovení provozu,
  • neautorizované nebo neúplné informace doplňuje o další atributy z dalších zdrojů a provádí jejich ověření,
  • poskytuje dopravní informace a dopravní data všem odběratelům, zajišťuje provoz systémů pro publikaci a distribuci dopravních informací a dopravních dat,
  • provozuje dílčí aplikace a systémy, řeší případné technické a technologické problémy,
  • vede a spravuje archiv historických dat a dopravních informací, atd.

NDIC zahájilo činnost od 1.11.2005. Nové prostory současného pracoviště byly slavnostně otevřeny 11.9.2008 za přítomnosti nejvyšších představitelů vlády ČR i Moravskoslezského kraje. Pracoviště je vybaveno nejmodernější informační a komunikační technologií včetně možnosti videokonferenčního spojení (sdílení obrazu, zvuku i datové plochy) pro společnou vzdálenou spolupráci a komunikaci s dalšími orgány, organizacemi a institucemi veřejné správy.

Pracoviště NDIC není určeno pro přímou komunikaci s veřejností.