Certifikovaná lokalizační databáze České republiky

Pod pojmem Certifikovaná lokalizační databáze České republiky se rozumí lokalizační databáze certifikovaná organizací TISA. Lokalizační tabulky pokrývají rozsah hlavní silniční sítě České republiky, metropolitní oblasti Prahy a dalších, především krajských měst. Jsou v souladu s požadavky a formátem RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel). Vlastníkem díla je Ředitelství silnic a dálnic, společnost CEDA Maps a.s. zabezpečuje distribuci dat ve strojově čitelném formátu oprávněným subjektům z ČR i zahraničí a poskytuje technickou podporu.

Lokalizační tabulky se poskytují zdarma, podmínkou je uzavření licenční smlouvy s ŘSD a zaslání objednávkového formuláře na adresu distributora. Oba dokumenty je možno stáhnout zde nebo o ně požádat na
podpora@ceda.cz.