Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Telematické aplikace > Zařízení pro provozní informace

Zařízení pro provozní informace od A do Z

Zařízení pro provozní informace (proměnné informační tabule) jsou nejrychlejším způsobem informování o události (např. o dopravní nehodě, překážce provozu, atd.), která se na konkrétním úseku dálnice nebo rychlostní komunikace stala.

Jak se informace na proměnnou tabuli dostane?

  • Bezprostředně po vzniku nehody je prvotní (a z logiky věci ne vždy zcela přesná) informace oznámena samotnými účastníky nehody nebo dalšími řidiči na linku tísňového volání IZS (Policie ČR – 158, HZS ČR – 150, 112, Zdravotnická záchranná služba – 155).
  • Operační a dispečerská pracoviště IZS tísňové volání přijmou a okamžitě vysílají na místo události příslušné síly a prostředky pro záchranu životů, likvidaci škod, zajištění provozu v místě události a vyšetření příčin.
  • Ve stejném okamžiku je tato informace automaticky nebo poloautomaticky předávána na Národní dopravní informační centrum (NDIC).
  • Operátoři NDIC tak již v okamžiku výjezdu zásahové jednotky hasičů nebo posádky záchranky vědí, kde a co se pravděpodobně stalo.
  • Využívány jsou informace od řidičů – dopravních zpravodajů a také informace z telematických systémů, zejména kamer a detektorů dopravního proudu.
  • Po vyhodnocení prvotních informací z jednoho nebo více zdrojů je informace o události okamžitě publikována na proměnné informační tabule.
  • Ve stejném okamžiku je informace automaticky zveřejněna také na webových stránkách www.dopravniinfo.cz, vysílána prostřednictvím služby RDS-TMC a přes datové distribuční rozhraní zdarma poskytnuta všem odběratelům z řad médií, telekomunikačních operátorů, provozovatelů dopravních informačních služeb, orgánům, organizacím a institucím veřejné správy, složkám IZS, subjektům krizového řízení a obranného plánování, přepravcům a dopravcům, atd.
  • Od okamžiku vzniku události do okamžiku publikování první informace na ZPI i prostřednictvím dalších médií uplyne ve většině případů pouze několik minut.
  • Přesto v době nutné pro zpracování a publikování informace projede okolo ZPI několik desítek řidičů, KTEŘÍ SE NIKDY INFORMACI O UDÁLOSTI PŘED NIMI NEMOHOU PŘEDEM DOZVĚDĚT.
  • Prvotní a v řadě případů nepřesná informace z tísňového volání je v dalším čase (např. po dojezdu složek IZS na místo, po rozhodnutí o uzavření komunikace, atd.) průběžně upřesňována a aktualizována až do vyřešení problému a obnovy provozu v plném rozsahu.

Rychlost publikování a vývoj správnosti a přesnosti  informace závisí vždy na orgánech, organizacích nebo institucích, které informace do NDIC v souladu se zákonem předávají. A také na rozšíření telematických technologií a na spolupráci s dopravními zpravodaji.

Systém CDI II PČR
Systém CDI II PČR
Systém Spojař HZS ČR
Systém Spojař HZS ČR
Systém SOS zdravotnické záchranné služby
Systém SOS zdravotnické záchranné služby

 

Redakční dispečerský systém NDIC
Redakční dispečerský systém NDIC
Redakční dispečerský systém NDIC