Zařízení pro provozní informace (proměnné informační tabule) jsou nejrychlejším způsobem informování o události (např. o dopravní nehodě, překážce provozu, atd.), která se na konkrétním úseku dálnice nebo rychlostní komunikace stala.

Jak se informace na proměnnou tabuli dostane?

  • Bezprostředně po vzniku nehody je prvotní (a z logiky věci ne vždy zcela přesná) informace oznámena samotnými účastníky nehody nebo dalšími řidiči na linku tísňového volání IZS (Policie ČR – 158, HZS ČR – 150, 112, Zdravotnická záchranná služba – 155).
  • Operační a dispečerská pracoviště IZS tísňové volání přijmou a okamžitě vysílají na místo události příslušné síly a prostředky pro záchranu životů, likvidaci škod, zajištění provozu v místě události a vyšetření příčin.
  • Ve stejném okamžiku je tato informace automaticky nebo poloautomaticky předávána na Národní dopravní informační centrum (NDIC).
  • Operátoři NDIC tak již v okamžiku výjezdu zásahové jednotky hasičů nebo posádky záchranky vědí, kde a co se pravděpodobně stalo.
  • Využívány jsou informace od řidičů – dopravních zpravodajů a také informace z telematických systémů, zejména kamer a detektorů dopravního proudu.
  • Po vyhodnocení prvotních informací z jednoho nebo více zdrojů je informace o události okamžitě publikována na proměnné informační tabule.
  • Ve stejném okamžiku je informace automaticky zveřejněna také na webových stránkách www.dopravniinfo.cz, vysílána prostřednictvím služby RDS-TMC a přes datové distribuční rozhraní zdarma poskytnuta všem odběratelům z řad médií, telekomunikačních operátorů, provozovatelů dopravních informačních služeb, orgánům, organizacím a institucím veřejné správy, složkám IZS, subjektům krizového řízení a obranného plánování, přepravcům a dopravcům, atd.
  • Od okamžiku vzniku události do okamžiku publikování první informace na ZPI i prostřednictvím dalších médií uplyne ve většině případů pouze několik minut.
  • Přesto v době nutné pro zpracování a publikování informace projede okolo ZPI několik desítek řidičů, KTEŘÍ SE NIKDY INFORMACI O UDÁLOSTI PŘED NIMI NEMOHOU PŘEDEM DOZVĚDĚT.
  • Prvotní a v řadě případů nepřesná informace z tísňového volání je v dalším čase (např. po dojezdu složek IZS na místo, po rozhodnutí o uzavření komunikace, atd.) průběžně upřesňována a aktualizována až do vyřešení problému a obnovy provozu v plném rozsahu.

Rychlost publikování a vývoj správnosti a přesnosti  informace závisí vždy na orgánech, organizacích nebo institucích, které informace do NDIC v souladu se zákonem předávají. A také na rozšíření telematických technologií a na spolupráci s dopravními zpravodaji.