Stejně jako v ČR se inteligentní dálnice budují také v zahraničí. Vybavení pozemní komunikace telematickými systémy přináší zvýšení kapacity komunikace, zvýšení plynulosti provozu na ní, řízenou eliminiaci vzniku kolon a také významný příspěvek ke snížení nehodovosti a posílení bezpečnosti provozu.

Investice do telematických technologií jsou mnohem efektivnější než nákladné budování nových komunikací. Tento trend se projevuje zejména v těch zemích, kde je již základní systém kapacitních komunikací vybudován a další rozšiřování silniční sítě je limitováno prostorovými, ekologickými i finančními možnostmi. Na tomto místě stránek Dopravního portálu ČR najdete postupně doplňované ukázky telematických technologií z jednotlivých zemí světa. Dopravní informace o aktuální dopravní situaci ve většině evropských zemích najdete zde.

Spolková republika Německo

Rakousko

Itálie

Sicílie

USA