Pro sledování charakteristik dopravního proudu, sčítání dopravy a detekci kolon se používá několik různých typů telematických systémů. Data se využívají pro on line vyhodnocování charakteristik proudu vozidel nebo pro off line dopravně-inženýrské analýzy. Zejména pozemní komunikace typu D a R se postupně osazují různými typy detektorů

  • indukční smyčky na mezikřižovatkových úsecích D a R,
  • detektory na D1, D2 a D5,
  • využití dat z elektronického mýta,
  • jednání o využití dat z Floating car data (FCD)
  • sledování a vyhodnocování stupňů provozu manuálně podle obrazu kamerových systémů.

Cílem těchto systémů je průběžné trvalé a nepřetržité sledování (nejčastěji v pětiminutových intervalech) průměrné rychlosti vozidel, skladby dopravního proudu (BUS, nákladní vozidlo, osobní vozidlo, motocykl), hustoty a intenzity provozu atd., a to vždy v konkrétním definovaném úseku sítě pozemních komunikací.  Jednotlivé sledované úseky měří řádově několik km. Proto tyto systémy zatím nejsou schopny sledovat dynamické změny délky kolon v čase s vyšší přesností než tomto rozsahu.

Z těchto dat se následně provádí i výpočty stupňů provozu (1-plynulý provoz, 2-houstnoucí provoz, 3-silný provoz, 4-tvorba kolon vozidel, 5-dopravní kolaps) a také odhad dojezdových časů (travel time) do vzdálených cílů.

Dlouhodobé uzavírky na dopravně zatížených komunikacích (např. při opravě mostu) jsou postupně povinně vybavovány přenosným kamerovým systémem, který umožní sledování tvorby kolon před uzavírkou.

V některých velkých městech budou intenzity provozu na průjezdních tazích vyhodnocovány z kamerového systému vizuálním posouzením pracovníkem republikové nebo obecní policie.