Tato telematická zařízení publikují informace o aktuální dopravní situaci řidičům přímo na pozemní komunikaci formou piktogramu proměnné dopravní značky nebo textu na proměnné tabuli zařízení pro provozní informace.

Automaticky publikované informace prostřednictvím těchto technologií jsou vůbec nejrychleji zveřejněnými informacemi o kritické události.

Na konci roku 2010 bude v České republice na komunikacích typu D a R vybudováno již téměř 100 ks ZPI.

Proměnná tabule zobrazuje text v rozsahu 3 řádků po 15 znacích. Text obsahuje informaci o staničení místa nebo úseku události, typ události a informace o rozsahu omezení nebo konkrétním opatření.

Některé publikované textové informace na ZPI se doplňují jedním z osmi piktogramů PDZ.

Publikované texty na ZPI lze rozdělit do čtyř základních skupin:

  • předem plánované události (uzavírka, práce oprav a údržby, stavební práce),
  • nepředvídatelné situace (nehoda, překážka provozu, odstavené vozidlo, atd.),
  • vliv povětrnostních podmínek (vítr, viditelnost, srážky, sjízdnost),
  • zvýšené intenzity provozu (silný provoz, tvorba kolon).

Na některých tabulích jsou v klidových situacích publikovány odhady dojezdových časů do vzdálených cílů  (travel time). Odhad travel time vzniká výpočtem podle určeného modelu a aktuálních dopravních dat. Z logiky věci se travel time může v závislosti na vývoji skutečné dopravní situace a možném vzniku nepředvídatelných omezujících událostí v průběhu cesty měnit.

Kromě ZPI a PDZ jsou dálnice a silnice osazovány samostanými PDZ s automatickým upozorněním např. na nebezpečí náledí. Instalují se také digitální teploměry a další telematická zařízení.