Telematické systémy - obecné informace

Většinou víme, kam jedeme – kde je cíl naší cesty, kam je třeba dopravit zboží. Potřebujeme znát aktuální dopravní situaci, která je na naší trase v průběhu naší cesty. Tedy místa s uzavírkami a objížďkami, místa kde se právě stala dopravní nehoda, kde se tvoří kolony vlivem vysoké intenzity provozu, místa s nepříznivou meteorologickou situací nebo se zhoršenou sjízdností komunikací.

Informace o omezení průjezdnosti nebo sjízdnosti komunikací do Jednotného systému dopravních informací pro ČR na základě zákona nebo jiných předpisů a ujednání předávají Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná služba a další orgány, organizace a instituce přímo ze svých agendových informačních systémů.

Některé typy informací lze průběžně sledovat a v aktuálním čase vyhodnocovat pouze za pomoci SPECIÁLNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - TELEMATICKÝCH SYSTÉMŮ.

Telematické aplikace (inteligentní dopravní systémy) jsou moderní informační a komunikační technologie, které přímo na pozemní komunikaci sledují a vyhodnocují konkrétní charakteristiky provozu, informují o aktuální dopravní situaci nebo provoz na komunikaci podle stanovených pravidel bezprostředně řídí.

Telematické systémy umožňují v daném úseku komunikace průběžně sledovat a vyhodnocovat charakteristiky dopravního proudu (hustotu provozu, intenzitu provozu, průměrnou rychlost proudu vozidel, odstupy vozidel apod.), (teplotu vzduchu, teplotu povrchu vozovky, srážky, viditelnost, bod mrznutí, apod.) nebo například skladbu vozidel, jejich hmotnost, průjezd kradených automobilů atd. Informace a data jsou zpracovávány v Národním dopravním informačním centru (NDIC). Prostřednictvím dalších telematických technologií jsou informace publikovány (proměnné tabule, proměnné značky) pro řidiče nebo je provoz jimi přímo řízen (liniové řízení provozu).

V ČR se postupně budují inteligentní dálnice a rychlostní silnice stejně tak, jako je tomu v řadě zemí Evropy, a to plně v souladu s akčním plánem Evropské unie.

Moderní telematický systém bude od září 2010 pokrývat ucelený tah dálnic a rychlostních silnic D5, R1, D1 a D2 od Rozvadova po Břeclav. Inteligenci postupně získávají i některé další pozemní komunikace.