Liniové řízení provozu je telematický systém, který je tvořen portály s proměnnými dopravními příkazovými nebo zákazovými značkami nad vozovkou nebo vedle vozovky. Součástí systému jsou i detektory sledující charakteristiky dopravního proudu jako jsou např. hustota provozu, jeho intenzita nebo průměrná rychlost. Portály jsou od sebe vzdáleny cca 1.000 - 1.500 metrů.

Systém liniového řízení automaticky podle aktuálního stavu snižuje postupně rychlost nebo mění organizaci provozu v jízdních pruzích tak, aby jízda proudu vozidel byla vždy co nejplynulejší a bezpečná. Platí, že při snížené rychlosti mohou vozidla jet s bezpečnými menšími rozestupy a že dopravní proud je více harmonizován. To ve svém důsledku znamená, že vozidel projede v daném úseku více, plynuleji a rychleji (byť nižší rychlostí). Liniové řízení provozu zvyšuje plynulost provozu a snižuje pravděpodobnost tvorby kolon a jejich rozsahu.

Pokud všichni řidiči pojedou PŘEDEPSANOU RYCHLOSTÍ podle proměnného dopravního značení, s přiměřenými BEZPEČNÝMI ROZESTUPY od ostatních vozidel, PLYNULOU JÍZDOU S MAXIMÁLNÍ KONCENTRACÍ (bez zbytečného zastavování, zpomalování, snahy o předjíždění, atd.), pak všichni tento úsek projedou rychleji a plynuleji.

Pokud jeden jediný řidič zbytečně sníží plynulost jízdy nebo zastaví, musí zastavit všichni za ním. Opakovaný rozjezd všech trvá podstatně déle než průběžná plynulá jízda. Všechny řidiče v koloně zbytečně zdržuje také prohlížení nehody nebo jiné zajímavosti např. v opačném směru dálnice.

Při hustotě provozu 3.000 vozidel za hodinu na D1 pouhá 1 SEKUNDA ZBYTEČNÉHO ZDRŽENÍ každého řidiče pohledem na následky nehody PRODLOUŽÍ KOLONU TÉMĚŘ O CELOU HODINU.

Portál liniového řízení

Liniové řízení provozu se buduje v úsecích, kde dochází pravidelně a opakovaně ke zvýšeným intenzitám provozu a tvorbě kolon. Liniové řízení na SOKP v Praze obsahuje celkem 34 portálů s proměnným dopravním značením a 6 proměnných informačních tabulí. Liniové řízení na D1 na příjezdu do Prahy obsahuje 11 portálů s proměnným dopravním značením a kromě stávajících další dvě nové proměnné informační tabule.

Liniové řízení je dále částečně vybudováno na D1 mezi Ostravou a Bohumínem a v okolí většiny tunelů na českých dálnicích.