Kamerový systém je určen především pro správu a údržbu komunikací, pro sledování intenzit provozu, pro dohled nad provozem, sledování a vyhodnocování meteorologické situace, stavu povrchu vozovky nebo aktuální sjízdnosti komunikací. Publikování obrazových informací pro veřejnost je vedlejším produktem prioritního určení těchto technologií.
Kamery umístěné na dálnicích a rychlostních komunikacích jsou integrovány do Jednotného systému videoinformací. Obrazové informace využívají pracovníci Národního dopravního informačního centra, Policie ČR, Hasičského a záchranného sboru ČR, zdravotnické záchranné služby, správců komunikací a dalších uživatelů, např. z řad médií (rozhlas a televize). Statické obrázky z kamer jsou publikovány také na internetu na Dopravním portálu ČR (www.dopravniinfo.cz).

Nejčastěji jsou používány dva typy kamer:

  • pevné, umístěné na stabilních stanovištích; ve většině případů jde o otočné kamery s transfokací obrazu; tyto kamery poskytují také spojité video,
  • mobilní, které se na přechodnou dobu umisťují v úsecích komunikací s déletrvajícím omezením provozu nebo v kritických lokalitách z hlediska nehodovosti, tvorby kongescí (kolon) atd.; přenos statických obrázků je realizován přes GPRS každých cca 5 minut.
Další kamerové systémy na dálnicích a rychlostních silnicích jsou postupně budovány zejména v rámci výstavby nových pozemních komunikací. Do Jednotného systému videoinformací budou postupně připojovány i některé kamery z dalších komunikací a míst (např. města).