DOPRAVNÍ INFO.CZ

aplikace s aktuálními dopravními informacemi

 

  Aktuální dopravní informace na dálnicích ČR již můžete sledovat i pomocí mobilní aplikace . Vyhněte se všem potížím, které mohou na dálnicích ČR nastat! Aplikace vyhodnocuje dopravní situaci v reálném čase a na konkrétní trase. Pokrývá dálnice ČR, poskytuje záběry z dopravních kamer, automaticky aktualizuje informace o dopravní a meteorologické situaci. Aplikace je nyní připravena ke stažení zdarma pro všechny uživatele Android, iPhone i Windows Mobile. Aplikaci je možné si také spustit pomocí internetového prohlížeče na adresehttp://m.dopravniinfo.cz .

 

  

 

Popis aplikace

 

Aplikace se člení do tří částí - Domů, Přehled, Podrobně . Mezi jednotlivými sekcemi se lze přepínat pomocí panelu umístěného v aplikačním okně dole nebo listováním mezi stránkami.

 

Stránka Domů umožňuje výběr trasy a exitů (nájezdu a sjezdu), stiskem tlačítka Zobrazit přehled dojde k přepnutí se do stránky Přehled. Stránka Přehled. Na této stránce se zobrazí vybraná trasa i s exity, události, které řidiče čekají na jeho trase a pokud je znám, tak i čas dojezdu do cíle. Události jsou sdružené do skupin: Uzavírky a omezení; Dopravní nehody; Kolony, dopravní kolaps; Výstrahy meteo, je zde zobrazen i počet jednotlivých zpráv.
Stránka Podrobně vizualizuje umístění jednotlivých událostí a obrázků z kamer přímo na trase spolu se stupni dopravy v podobě schématu. Stupně dopravy jsou vizualizovány barevně, vlevo na linii – barva indikuje stupeň dopravy (zelená 1 – červená 5).