Dopravní informace o aktuální dopravní situaci v zahraničí

EVROPA

Dopravní informace Nizozemska, Belgie, Lucemburska, SRN, Francie, Španělska, Itálie, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie podle ViaMichelin.

SLOVENSKO

Dopravní informace Národnej dialničnej společnosti, a.s. (NDS) především z D a R Slovenska. Dopravní informace Slovenskej správy ciest (SSC).

POLSKO

Dopravní informace Generalnej Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA).

NĚMECKO

Aktuální dopravní informace z celého území SRN

RAKOUSKO

Dopravní informace ASFINAG. Aktuální dopravní situace podle hlavního rakouského autoklubu OAMTC.

MAĎARSKO

Dopravní informace Autopalya.

ITÁLIE

Dopravní informace Autostrade per I´Italia.

SLOVINSKO

Dopravní informace z celého území Slovinska.

CHORVATSKO

Dopravní informace z celého území Chorvatska.

ŠVÝCARSKO

Dopravní informace z celého území Švýcarska.


ŠPANĚLSKO

Dopravní informace z celého území Španělska.

FRANCIE

Dopravní informace z celého území Francie.

BELGIE

Dopravní informace z území Belgie (Vlámska a částečně i Valonska).

NIZOZEMSKO

Dopravní informace z celého území Nizozemska. Dopravní informace podle hlavního nizozemského autoklubu ANWB.

ŠVÉDSKO

Dopravní informace z celého území Švédska.

DÁNSKO

Dopravní informace z celého území Dánska.

VELKÁ BRITÁNIE

Dopravní informace z celého území Velké Británie.
Přehled internetových stránek s dopravními informacemi z jednotlivých evropských zemí bude postupně doplňován a upřesňován. Uvítáme i Vaše podněty a zkušenosti zaslané prostřednictvím Napište nám na tomto Dopravním portálu ČR.