Odběr dopravních informací

Dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR je možno v datovém formátu XML odebírat zdarma na základě jednotné typové smlouvy. Odběr dat je řešen prostřednictvím standardních webových služeb datového distribučního rozhraní.

Data může odebírat každá právnická nebo fyzická osoba, která zajistí jejich další efektivní šíření ve prospěch zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo která je bude využívat ve svých informačních systémech na podporu vlastních procesů a aktivit souvisejících s dopravou a provozem na pozemních komunikacích.

Popis datového formátu naleznete zde: Jednotný systém dopravních informací pro ČR - Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní

Typovou smlouvu pak nalezete zde: Smlouva mezi odběratelem a ŘSD. Vyplněnou smlouvu ve dvojím originálním vyhotovení zašlete na adresu: Odbor silniční databanky a NDIC, Slovenská 1142/7, Ostrava – Přívoz. Po uzavření smlouvy je potřeba se registrovat na stránkách – DatexV případě zájmu o odběr FCD dat (Floating car data) pak na stránkách FCD.

V případě zájmu můžete do Vašich webových stránek umístit odkaz na Dopravní portál ČR www.dopravniinfo.cz nebo odkaz na určitou oblast nebo trasu z aktuální mapy dopravní situace.

Tento odkaz je možno vygenerovat přímo na stránkách aktuální mapy dopravní situace, a to včetně nastavení zobrazených informací (kamery, intenzity, dopravní události, uzavírky a omezení, počasí, atd.).

Při využití dopravních informací z Dopravního portálu ČR je třeba VŽDY uvádět zdroj „ŘSD ČR – JSDI – www.dopravniinfo.cz.“