Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Telematické aplikace > Sčítání dopravy a detekce kolon

Sčítání dopravy, stupně provozu a detekce kolon

Pro sledování charakteristik dopravního proudu, sčítání dopravy a detekci kolon se používá několik různých typů telematických systémů. Data se využívají pro on line vyhodnocování charakteristik proudu vozidel nebo pro off line dopravně-inženýrské analýzy. Zejména pozemní komunikace typu D a R se postupně osazují různými typy detektorů

  • indukční smyčky na mezikřižovatkových úsecích D a R,
  • detektory na D1, D2 a D5,
  • využití dat z elektronického mýta,
  • jednání o využití dat z Floating car data (FCD)
  • sledování a vyhodnocování stupňů provozu manuálně podle obrazu kamerových systémů.

Cílem těchto systémů je průběžné trvalé a nepřetržité sledování (nejčastěji v pětiminutových intervalech) průměrné rychlosti vozidel, skladby dopravního proudu (BUS, nákladní vozidlo, osobní vozidlo, motocykl), hustoty a intenzity provozu atd., a to vždy v konkrétním definovaném úseku sítě pozemních komunikací.  Jednotlivé sledované úseky měří řádově několik km. Proto tyto systémy zatím nejsou schopny sledovat dynamické změny délky kolon v čase s vyšší přesností než tomto rozsahu.

Z těchto dat se následně provádí i výpočty stupňů provozu (1-plynulý provoz, 2-houstnoucí provoz, 3-silný provoz, 4-tvorba kolon vozidel, 5-dopravní kolaps) a také odhad dojezdových časů (travel time) do vzdálených cílů.

Dlouhodobé uzavírky na dopravně zatížených komunikacích (např. při opravě mostu) jsou postupně povinně vybavovány přenosným kamerovým systémem, který umožní sledování tvorby kolon před uzavírkou.

V některých velkých městech budou intenzity provozu na průjezdních tazích vyhodnocovány z kamerového systému vizuálním posouzením pracovníkem republikové nebo obecní policie.

Detektor dopravy na bráně EM
Detektor dopravy na bráně EM
Indukční smyčka ve vozovce
Indukční smyčka ve vozovce

 

Výstup ze systému EM
Výstup ze systému EM
Zátěžová mapa na Dopravním portálu ČR
Zátěžová mapa na Dopravním portálu ČR

 

Ukázka výstupů ze systémů FCD
Ukázka výstupů ze systémů FCD