V rámci služby RDS-TMC se vysílají dopravní informace o NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH UDÁLOSTECH, které zcela nebo významně omezují provoz na pozemních komunikacích. Prioritu mají pozemní komunikace s vysokou intenzitou provozu, tedy především události na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích vyšších tříd.

Pro spolehlivý příjem dopravních informací v navigačním přístroji je NUTNO MÍT:

 • mapové poklady, které obsahují tzv. lokalizační tabulky pro RDS-TMC, (lokalizační tabulky ČR musí být co nejaktuálnější, každá nová verze pokrývá větší rozsah sítě pozemních komunikací),
 • navigační přístroj dobře upevněný v držáku s anténou,
 • anténu umístěnou pro co nejlepší příjem FM vysílání (anténa některých přístrojů není příliš kvalitní a má slabší zisk, na což může mít negativní vliv i pokovení čelního okna, skryté umístění atd.),
 • nastavení přístroje pro příjem konkrétní služby (JSDI-CRO na ČRo 3).

Jsou-li splněny tyto podmínky, pak by měl přístroj přijímat a zobrazovat aktuální dopravní informace v celkovém náhledu nebo pro vybranou trasu (konkrétní zobrazení se liší podle typu navigačního přístroje).

Příklady ze zahraničí

Proč není událost v navigaci zobrazena správně

 • navigace nemá v dané oblasti dostatečně silný FM signál a aktuální dopravní informace tedy nemohla přijmout; důležité je zejména umístění antény,
 • některé navigace umožňují zobrazovat jen některé typy dopravních informací z celkového počtu téměř 2000 položek,
 • některé navigace nezobrazují informace z větší vzdálenosti od místa, kde se vozidlo právě nachází,
 • událost může být zobrazena v jiném místě na komunikaci než ve skutečnosti je, to je dáno nepřesností lokalizačních tabulek, které zahrnují delší úseky komunikace, přesnost lokalizace je dána hustotou pokrytí sítě lokalizačními tabulkami,
 • daná komunikace není obsažena v lokalizačních tabulkách v navigaci aktuálně používaných mapových podkladů (lokalizační tabulky obsahují zejména hlavní komunikace, jejich pokrytí se průběžně zlepšuje) a událost se tak nemůže zobrazit,
 • událost dosud nebyla na NDIC nahlášena nebo se v dané chvíli zpracovává a publikuje (cyklus načítání nových informací do navigačního přístroje se opakuje v intervalu jednotek minut – uváděná kapacita je asi 300 zpráv za 15 minut a závisí na rozsahu zpráv a frekvenci jejich opakování), v takové situaci oznamte prosím událost na bezplatnou linku řidičů ŘSD ČR jako dopravní zpravodajové nebo prostřednictvím sekce Nahlásit událost na tomto webu,
 • informace v navigaci je zobrazena, ale komunikace je již průjezdná a provoz obnoven, v takovém případě nebyl aktuálně Národnímu dopravnímu informačnímu centru nahlášen konec události, situaci prosím sdělte na bezplatnou linku řidičů ŘSD ČR jako dopravní zpravodaj/-ka nebo prostřednictvím sekce Nahlásit událost na tomto webu.

Vaše dotazy na službu RDS-TMC vysílanou v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR můžete napsat prostřednictvím "Napište nám".