RDS-TMC - obecné informace

Služba RDS-TMC (Radio data systém-Traffic Message Chanel) zobrazuje aktuální dopravní informace v mapě navigačního přístroje přímo ve vozidle v průběhu cesty. Řidič je tak prakticky okamžitě informován o všech závažných událostech, které se na jeho trase momentálně vyskytují, a může na ně reagovat svým bezprostředním rozhodnutím.

Dopravní informace z NDIC jsou do navigačního přístroje ve vozidle předávány v zakódované podobě (TMC) prostřednictvím neslyšitelného datového kanálu (RDS), který je přenášen v rámci modulace FM vysílání konkrétní rozhlasové stanice. Informace jsou kódovány v mezinárodním protokolu Alert-C, který je jazykově nezávislý. Vysílání dynamických dopravních informací může přijímat bez problémů i kterýkoliv zahraniční řidič.

Služba RDS-TMC je provozována ve většině zemí Evropy, některé země jsou však pokryty tímto vysíláním jen v části svého území. V  některých dalších zemích Evropy tuto službu připravují k zahájení provozu.