Informace o vzniku dopravní nehody se prostřednictvím tísňového volání na linky IZS (Policie ČR – 158, HZS ČR – 150, zdravotnická záchranka – 155) nebo prostřednictvím linky řidičů ŘSD ČR dostává bezodkladně na Národní dopravní informační centrum. Tady je informace zpracována a ihned zařazena do vysílání služby RDS-TMC společně s ostatními vysílanými dopravními informacemi.

Informace o nehodách, požárech vozidel, uzavírkách, překážkách provozu, sjízdnosti komunikací apod. jsou z NDIC v kódované podobě automaticky odesílány na technologický server systému RDS Českého rozhlasu. Odtud se prostřednictvím satelitní distribuce předávají datově zakódované v příslušném protokolu na všechny pozemní vysílače okruhu ČRo 3 a jsou společně s FM vysíláním šířeny plošně po celé republice.

Navigační přístroj datové informace RDS-TMC umí přijímat, dekódovat a zobrazovat v mapě na displeji přímo ve vozidle.

Řidič tak může s využitím navigačního přístroje vyhledat vhodné objízdné trasy nebo se jinak rozhodnout na základě znalosti aktuální dopravní situace.

Pro příjem informací z Jednotného systému dopravních informací pro ČR je navigační přístroj nutno nastavit na službu JSDI-CRO (ČRo 3). Standardně je přístroj většinou nastaven na automatické vyhledávání bez udání konkrétní služby. To může ve svém důsledku znamenat i příjem informací jiné služby, než služby JSDI-CRO.