Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Telematické aplikace > Proměnné dopravní značky a zařízení pro provozní informace

Proměnné dopravní značky (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI)

Tato telematická zařízení publikují informace o aktuální dopravní situaci řidičům přímo na pozemní komunikaci formou piktogramu proměnné dopravní značky nebo textu na proměnné tabuli zařízení pro provozní informace.

Automaticky publikované informace prostřednictvím těchto technologií jsou vůbec nejrychleji zveřejněnými informacemi o kritické události.

Na konci roku 2010 bude v České republice na komunikacích typu D a R vybudováno již téměř 100 ks ZPI.

Proměnná tabule zobrazuje text v rozsahu 3 řádků po 15 znacích. Text obsahuje informaci o staničení místa nebo úseku události, typ události a informace o rozsahu omezení nebo konkrétním opatření.

Některé publikované textové informace na ZPI se doplňují jedním z osmi piktogramů PDZ.

ZPI a PDZ na poloportálu
ZPI a PDZ na poloportálu
ZPI a PDZ na portálu nad vozovkou
ZPI a PDZ na portálu nad vozovkou

 

Řídící SW pro ZPI
Řídící SW pro ZPI
Symboly proměnných dopravních značek
Symboly proměnných dopravních značek

 

Publikované texty na ZPI lze rozdělit do čtyř základních skupin:

  • předem plánované události (uzavírka, práce oprav a údržby, stavební práce),
  • nepředvídatelné situace (nehoda, překážka provozu, odstavené vozidlo, atd.),
  • vliv povětrnostních podmínek (vítr, viditelnost, srážky, sjízdnost),
  • zvýšené intenzity provozu (silný provoz, tvorba kolon).

Na některých tabulích jsou v klidových situacích publikovány odhady dojezdových časů do vzdálených cílů  (travel time). Odhad travel time vzniká výpočtem podle určeného modelu a aktuálních dopravních dat. Z logiky věci se travel time může v závislosti na vývoji skutečné dopravní situace a možném vzniku nepředvídatelných omezujících událostí v průběhu cesty měnit.

Kromě ZPI a PDZ jsou dálnice a silnice osazovány samostanými PDZ s automatickým upozorněním např. na nebezpečí náledí. Instalují se také digitální teploměry a další telematická zařízení.

Teploměr
Teploměr
Varovná proměnná dopravní značka
Varovná výstražná proměnná dopravní značka