Aplikace Nehodová místa je jedním z výstupů projektu výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy ČR - Informační systém pro podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti silničního provozu (INFOBESI).

Aplikace je určena pro využití široké veřejnosti a veřejné správě.


Řešitelem projektu bylo Centrum dopravního výzkumu v.v.i. a spoluřešitelem VARS BRNO a.s. Na řešení projektu se významně podílela Policie ČR.

Projekt je zaměřen na řešení bezpečnosti provozu s cílem snížit výskyt dopravních nehod.

Hlavním přínosem projektu jsou:

img:icon-03.png
Data o nehodových lokalitách dostupná pro využití ve veřejné správě
img:icon-06.png
Systémy  pro podporu návrhu a sledování účinku operativních a dlouhodobých opatření pro odstranění nehodových lokalit včetně sledování finanční rentability s využitím dalších informací o silniční síti (dopravní intenzity z celostátního sčítání dopravy, pasport, videopasport, data z měření proměnných parametrů).
img:icon-08.png
Pro účely přesné lokalizace byl vytvořen a zaveden do běžné praxe jednotný postup digitální geografické lokalizace dopravních nehod - všechny výjezdové skupiny PČR (více než 200) jsou vybaveny GPS a nástroji pro lokalizaci dopravních nehod.
img:icon-10.png
K dispozici jsou metodiky (Typologie vybraných nejčastějších typů dopravních nehod, Katalog protinehodových opatření, Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, Kolizní diagramy) a softwarové prostředky umožňující návrh dlouhodobých (dopravně-inženýrských) opatření.

Nehodové lokality jsou vytvářeny jednou ročně vyhodnocením záznamů dopravních nehod na základě těchto kritérií:

  • nejméně 3 nehody s osobními následky za 1 rok nebo
  • nejméně 3 nehody s osobními následky stejného typu za 3 roky
  • nejméně 5 nehod stejného typu za 1 rok.
V systému jsou nehodové lokality od roku 2008. Aktualizace probíhá vždy po uzavření kalendářního roku, po vyhodnocení jednotlivých dopravních nehod od PČR. Nehody, které nešetřila Policie ČR nejsou využívány.
V aplikaci jsou dostupné i nehodové lokality vypočtené za předchozí roky. Můžeme se tedy podívat na historický vývoj vybraného místa

Prezentace nehodových lokalit v internetové aplikaci

Vstup do aplikace Nehodová místa