Povinné pro registrované uživatele

Potvrzením Registrace (tlačítko Potvrdit) dává uživatel souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch pro ŘSD ČR, které je správcem a provozovatelem portálu www.dopravniinfo.cz, provozovatelem Národního dopravního informačního centra a dílčích systémů a aplikací Jednotného systému dopravních informací pro ČR (v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému).

ŘSD ČR v postavení správce těchto osobních registračních údajů se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne žádným způsobem třetí osobě. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů, kteří provedli registraci, je výhradně zajištění a poskytování vybraných služeb na www.dopravniinfo.cz v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR.