V období 17. 2. - 22. 2. 2017 bude probíhat migrace infrastruktury. V nočních hodinách může docházet ke krátkodobému omezení některých služeb. Děkujeme za pochopení.
Povinné pro registrované uživatele

Potvrzením Registrace (tlačítko Potvrdit) dává uživatel souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch pro ŘSD ČR, které je správcem a provozovatelem portálu www.dopravniinfo.cz, provozovatelem Národního dopravního informačního centra a dílčích systémů a aplikací Jednotného systému dopravních informací pro ČR (v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním informačním systému).

ŘSD ČR v postavení správce těchto osobních registračních údajů se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne žádným způsobem třetí osobě. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů, kteří provedli registraci, je výhradně zajištění a poskytování vybraných služeb na www.dopravniinfo.cz v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR.