Z důvodu neočekávaného výpadku elektrického proudu nefungují některé služby poskytování dat. Za způsobené potíže se omlouváme a intenzivně pracujeme na odstranění.

Jednotná georeferenční síť pozemních komunikací ČR (Global Network)

Jednotná georeferenční síť pozemních komunikací ČR (Global Network) je bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Vzniká pod záštitou ŘSD ČR a je určena pro podporu mapových služeb v resortu dopravy. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny údaje umožňující precizní navigaci v rámci sítě, údaje o parametrech komunikace včetně propojení na informace z datového skladu ŘSD ČR Silniční databanky. Geodatabáze navíc obsahuje i další datové vrstvy s dopravní tematikou a základní topografické vrstvy.

Struktura a popis datových vrstev jsou uvedeny v technické dokumentaci.

Geodatabáze je distribuována zdarma v půlročních intervalech, na základě vyplnění kontaktního formuláře a odeslání na emailovou adresu ctirad.weissmann@rsd.cz. Náhled vzorové licenční smouvy je k dispozici zde. Oprávněnými subjekty k poskytnutí geodatabáze jsou Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace v resortu dopravy (zřizované, příspěvkové či jinak řízené organizace – myslí se podřízené organizace Ministerstvu dopravy typu státní podniky a státní organizace, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, právnické osoby podřízené Ministerstvu dopravy a veřejné výzkumné instituce). Geodatabáze může být rovněž poskytnuta pro potřeby státní správy a veřejné samosprávy s dopadem na veškeré agendy a informační systémy související s dopravou.

Technickou podporu a distribuci dat oprávněným uživatelům, včetně poskytnutí testovacího vzorku, zajišťuje společnost CEDA Maps a.s..