Jednotná georeferenční síť pozemních komunikací ČR (Global Network)

Jednotná georeferenční síť pozemních komunikací ČR (Global Network) je bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České republiky. Vzniká pod záštitou ŘSD ČR a je určena pro podporu mapových služeb v resortu dopravy. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny údaje umožňující precizní navigaci v rámci sítě, údaje o parametrech komunikace včetně propojení na informace z datového skladu ŘSD ČR Silniční databanky. Geodatabáze navíc obsahuje i další datové vrstvy s dopravní tematikou a základní topografické vrstvy.

Struktura a popis datových vrstev jsou uvedeny v technické dokumentaci.

Geodatabáze je distribuována zdarma v půlročních intervalech, na základě vyplnění kontaktního formuláře a odeslání na emailovou adresu ctirad.weissmann@rsd.cz. Náhled vzorové licenční smouvy je k dispozici zde. Oprávněnými subjekty k poskytnutí geodatabáze jsou Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace v resortu dopravy (zřizované, příspěvkové či jinak řízené organizace – myslí se podřízené organizace Ministerstvu dopravy typu státní podniky a státní organizace, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, právnické osoby podřízené Ministerstvu dopravy a veřejné výzkumné instituce). Geodatabáze může být rovněž poskytnuta pro potřeby státní správy a veřejné samosprávy s dopadem na veškeré agendy a informační systémy související s dopravou.

Technickou podporu a distribuci dat oprávněným uživatelům, včetně poskytnutí testovacího vzorku, zajišťuje společnost CEDA Maps a.s..