Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Servis řidičům > Internetové stránky v zahraničí

Internetové stránky v zahraničí

Dopravní informace o aktuální dopravní situaci v zahraničí

EVROPA

Dopravní informace Nizozemska, Belgie, Lucemburska, SRN, Francie, Španělska, Itálie, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie podle Radio Nederland Wereldomroep.

rnw.nl

 

SLOVENSKO

Dopravní informace Národnej dialničnej společnosti, a.s. (NDS) především z D a R Slovenska.

ndsas.sk

 

Dopravní informace Slovenskej správy ciest (SSC).

zjazdnost.sk

 

POLSKO

Dopravní informace Generalnej Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA).

gddkia.gov.pl

 

NĚMECKO

Aktuální dopravní informace z celého území SRN.

verkehrsinfo.de

 

Aktuální dopravní informace podle hlavního německého autoklubu ADAC.

www1.adac.de

 

RAKOUSKO

Dopravní informace ASFINAG.

asfinag.at

 

Aktuální dopravní situace podle hlavního rakouského autoklubu OAMTC.

oeamtc.at

 

MAĎARSKO

Dopravní informace Autopalya.

intermap.aak.hu

 

ITÁLIE

Dopravní informace Autostrade per I´Italia.

autostrade.it

 

SLOVINSKO

Dopravní informace z celého území Slovinska.

promet.si

 

CHORVATSKO

Dopravní informace z celého území Chorvatska.

http://map.hak.hr/

 

ŠVÝCARSKO

Dopravní informace z celého území Švýcarska.

tcs.ch

 

ŠPANĚLSKO

Dopravní informace z celého území Španělska.

infotransit.es

 

FRANCIE

Dopravní informace z celého území Francie.

infotrafic.com

 

BELGIE

Dopravní informace z území Belgie (Vlámska a částečně i Valonska).

verkeerscentrum.be

 

NIZOZEMSKO

Dopravní informace z celého území Nizozemska.

vid.nl

 

Dopravní informace podle hlavního nizozemského autoklubu ANWB.

anwb.nl

 

ŠVÉDSKO

Dopravní informace z celého území Švédska.

trafiken.nu

 

DÁNSKO

Dopravní informace z celého území Dánska.

trafikken.dk

VELKÁ BRITÁNIE

Dopravní informace z celého území Velké Británie.

doplnit obrázek webu

 

VELKÁ BRITÁNIE

Dopravní informace z celého území Velké Británie.

Dopravní informace z celého území Velké Británie.

 

Přehled internetových stránek s dopravními informacemi z jednotlivých evropských zemí bude postupně doplňován a upřesňován. Uvítáme i Vaše podněty a zkušenosti zaslané prostřednictvím Napište nám na tomto Dopravním portálu ČR.