Řídící centrum tunelu Valík na D5 je umístěno do areálu budovy SSÚD Svojkovice. Obdobně jako ostatní dálniční tunely v ČR je i tento vybaven řadou technologií, které jsou z řídícího centra ovládány nebo dohledovány. Tunel je ovládán pracovníky dálničního oddělení Policie ČR.

Kamerový dohled zajišťuje nepřetržité sledování provozu v tunelu a jeho bezprostředním okolí. Tunel je vybaven akustickou signalizací s možností hlasového předávání informací prostřednictvím reproduktorů v několika jazykových mutacích. V tunelu je možno se domluvit prostřednictvím mobilního telefonu a je možno používat i radiovou stanici. Požár je automaticky detekován prostřednictvím sady čidel, která lokalizují i místo požáru a jeho vzdálenost od tunelových portálů.

Tunel je vybaven také vzduchotechnikou pro jeho standardní i nouzové odvětrávání. Významným parametrem je i osvětlení tunelu, které je přizpůsobováno dennímu světlu a eliminuje světelné šoky projíždějících řidičů. Měří se i fyzikální veličiny od koncentrace oxidu uhelnatého, přes rychlost a směr proudění vzduchu až po identifikaci námrazy nebo úsekovou rychlost jednotlivých projíždějících vozidel. Všechny tyto parametry jsou sledovány a vyhodnocovány prostřednictvím řídícího centra tunelů.

Většina dálničních nebo silničních tunelů v ČR (včetně tunelu Valík) jsou technologicky vybaveny podle nejvyšších bezpečnostních standardů.