Z důvodu neočekávaného výpadku elektrického proudu nefungují některé služby poskytování dat. Za způsobené potíže se omlouváme a intenzivně pracujeme na odstranění.

Řídicí centrum tunelů Libouchec a Panenská (ŘCT Libouchec a Panenská)

Řídící centrum tunelů Libouchec a Panenská na D8 v blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německo sídlí v budově SSÚD Řehlovice. Na řízení a dohledu se tak, jako ve většině případů, podílejí společně pracovníci ŘSD ČR a dálničního oddělení Policie ČR.