Informační a řídící centra dopravy jsou specializovaná pracoviště, kde se sbírají a zpracovávají dopravní informace o provozu na vymezeném úseku nebo oblasti sítě pozemních komunikací, dopravní data z telematických aplikací v jednotlivých senzorických profilech, technologické informace o provozním stavu některých technologií nebo výstrahy a varování o kritických situacích. Zároveň se provoz prostředncitvím telematických aplikací přímo řídí.

V současnosti jsou v ČR provozována

  • Národní dopravní informační centrum (NDIC),
  • dopravní informační centra Prahy (DIC Praha) a Brna (DIC Brno),
  • hlavní dopravní řídící ústředna Hlavního města Prahy (HDŘÚ Praha),
  • řídící centrum Silničního okruhu kolem Prahy na R1 (ŘC SOKP Rudná),
  • řídící centra tunelů Valík na D5 (ŘCT Valík), Klimkovice na D1 (ŘCT Klimkovice), Libouchec a Panenská na D8 (ŘCT Libouchec a Panenská).

Další  města v ČR vybudování řídících nebo informačních center dopravy připravují.

Schéma architektury telematických systémů v ČR