Dopravní informační centrum Praha (DIC Praha)

Dopravní informační centrum Praha vstoupilo do ostrého provozu 1. ledna 2006. Provoz zajišťuje Technická správa komunikací hl. města Prahy.

DIC Praha poskytuje základní informace o stupních zátěže (intenzita provozu) na vybraných komunikacích, o plánovaných dopravních omezeních, dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích.

Dopravní zátěž je automaticky sledována na zhruba osmdesáti úsecích sítě pozemních komunikací v hlavním městě Praze.

Dopravní informace jsou šířeny přes systém RDS-TMC na frekvenci programu Český rozhlas – Regina a přes webové stránky www.doprava-praha.cz.  K dispozici veřejnosti jsou i výstupy z kamerových systémů na území hlavního města. DIC Praha úzce spolupracuje s NDIC. Většina dopravních informací a dopravních dat je sdílena a využívána společně. DIC Praha má primární odpovědnost za sběr, zpracování a sdílení dopravních infromací z Prahy, a to včetně průběžného sledování a vyhodnocování aktuální dopravní situace.