Z důvodu neočekávaného výpadku elektrického proudu nefungují některé služby poskytování dat. Za způsobené potíže se omlouváme a intenzivně pracujeme na odstranění.

Dopravní informační centrum Praha (DIC Praha)

Dopravní informační centrum Praha vstoupilo do ostrého provozu 1. ledna 2006. Provoz zajišťuje Technická správa komunikací hl. města Prahy.

DIC Praha poskytuje základní informace o stupních zátěže (intenzita provozu) na vybraných komunikacích, o plánovaných dopravních omezeních, dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích.

Dopravní zátěž je automaticky sledována na zhruba osmdesáti úsecích sítě pozemních komunikací v hlavním městě Praze.

Dopravní informace jsou šířeny přes systém RDS-TMC na frekvenci programu Český rozhlas – Regina a přes webové stránky www.doprava-praha.cz.  K dispozici veřejnosti jsou i výstupy z kamerových systémů na území hlavního města. DIC Praha úzce spolupracuje s NDIC. Většina dopravních informací a dopravních dat je sdílena a využívána společně. DIC Praha má primární odpovědnost za sběr, zpracování a sdílení dopravních infromací z Prahy, a to včetně průběžného sledování a vyhodnocování aktuální dopravní situace.