Proč není nově otevřený úsek některé komunikace ihned zobrazený v mapě?

Aktualizace mapových podkladů probíhá společně u všech orgánů, organizací a institucí poskytujících data do JSDI. Protože se nejedná o organizačně ani technicky jednoduchou záležitost, probíhá aktualizace plánovaně v předem určených termínech 2x – 3x ročně. U nejdůležitějších nových dálničních úseků se snažíme aktualizaci přizpůsobit vždy termínu jejich otevření.
zpet