Proč některé události na webových stránkách www.dopravniinfo.cz nejsou uvedeny?

Příslušný orgán, organizace nebo instituce nám informaci o konkrétní aktuální události nebo jevu nepředal.

Snažíme se společně s Policií ČR, Hasičským a záchranným sborem ČR, zdravotnickou záchrannou službou krajů, správci komunikací, silničními správními úřady, ČHMÚ, městskou nebo obecní policií a s dalšími orgány, organizacemi nebo institucemi, aby docházelo k takové situaci pouze výjimečně a ojediněle.

Nicméně z logiky věci nelze výskyt chybějící události zcela vyloučit. Není v lidských silách každý den projíždět celou síť pozemních komunikací a kontrolovat všechny jevy a události, které průjezdnost nebo sjízdnost sítě pozemních komunikací omezují.

Jedinou opravdu spolehlivou, průběžnou a trvalou kontrolou jste Vy řidiči. Chceme s Vámi na obsahu webu spolupracovat, neboť tato spolupráce je jedinou možnou cestou plošné kontroly směřující k co nejlepší kvalitě služeb pro Vás. Budujeme tým dobrovolných dopravních zpravodajů, chcete-li se na budování tohoto webu aktivně podílet, můžete se zaregistrovat.

JSDI se stále buduje a rozvíjí a další dopravní informace od dalších orgánů, organizací nebo institucí popř. z dalších inteligentních dopravních systémů stále přibývají.

zpet