Proč má dopravní nehoda naléhavost číslo 1 a neprůjezdná komunikace v délce 200 m číslo 2? Neměla by nehoda mít vždy naléhavost 3, tedy nejvyšší?

Stupeň naléhavosti události v systému není vázán přímo typem dopravní události a závisí zejména na posouzení závažnosti dopadů na provoz. Stupeň naléhavosti se může měnit na základě aktuálního vývoje situace na místě i v průběhu postupné aktualizace informací. Vzhledem k tomu, že do JSDI předává informace několik tisíc pracovníků různých orgánů, organizací nebo institucí, není možné zcela sjednotit tento parametr hodnocení v takových případech, kdy ho ovlivňuje lidský faktor. Naléhavost je nutno chápat spíše jako pomocné kritérium.
zpet