Při uzavírkách nebo omezení provozu mají prováděcí organizace povinnost informace nahlásit?

Povinnost poskytnout informace o povolení plánované uzavírky (omezení obecného užívání) je uložena zákonem příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení vydává (MDČR, krajské úřady,magistrátní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady obcí pověřených výkonem státní správy). Obdobně i omezení opravami a údržbou musí do Jednotného systému dopravních informací pro ČRnahlásit příslušný správce komunikace. Splnění této povinnosti vyžaduje zavedení potřebných SW nástrojů a zaškolení pracovníků. Obojí postupně probíhá.

Skutečný termín uzavření (znovuotevření) komunikace nahlašuje a garantuje zhotovitel (ten, v jehož zájmu se povolení vydává) a kontroluje NDIC.

Plošnou kontrolu mohou provádět především řidiči a také  všichni ostatní, kteří dopravní informace využívají. Prostřednictvím Dopravního portálu ČR máte možost nahlásit chybějící událost. Řidiči ochotní aktivně spolupracovat se mohou registrovat jako dobrovolní dopravní zpravodajové.

zpet