Budou v JSDI také zprávy o uzavírkách na silnicích nižších tříd a místních komunikacích?

Ano, v systému se budou zveřejňovat uzavírky a omezení obecného užívání pozemních komunikacích všech kategorií. Úplnost informací závisí na kvalitě práce úředníků všech silničních správních úřadů v ČR a také průběhu postupné implementace systému Centrální evidence uzavírek. Úřadů je více jak 600 a pracuje v nich více než 2500 úředníků. Celý proces, s ohledem na jeho rozsáhlost, bude trvat několik měsíců a komplexní implementace proběhne zejména v zimním období, kdy je povolováno uzavírek relativně málo.
zpet