Proč některé události na webových stránkách www.dopravniinfo.cz nejsou uvedeny?

Příslušný orgán, organizace nebo instituce nám informaci o konkrétní aktuální události nebo jevu nepředal.

Snažíme se společně s Policií ČR, Hasičským a záchranným sborem ČR, zdravotnickou záchrannou službou krajů, správci komunikací, silničními správními úřady, ČHMÚ, městskou nebo obecní policií a s dalšími orgány, organizacemi nebo institucemi, aby docházelo k takové situaci pouze výjimečně a ojediněle.

Nicméně z logiky věci nelze výskyt chybějící události zcela vyloučit. Není v lidských silách každý den projíždět celou síť pozemních komunikací a kontrolovat všechny jevy a události, které průjezdnost nebo sjízdnost sítě pozemních komunikací omezují.

Jedinou opravdu spolehlivou, průběžnou a trvalou kontrolou jste Vy řidiči. Chceme s Vámi na obsahu webu spolupracovat, neboť tato spolupráce je jedinou možnou cestou plošné kontroly směřující k co nejlepší kvalitě služeb pro Vás. Budujeme tým dobrovolných dopravních zpravodajů, chcete-li se na budování tohoto webu aktivně podílet, můžete se zaregistrovat.

JSDI se stále buduje a rozvíjí a další dopravní informace od dalších orgánů, organizací nebo institucí popř. z dalších inteligentních dopravních systémů stále přibývají.

Proč má dopravní nehoda naléhavost číslo 1 a neprůjezdná komunikace v délce 200 m číslo 2? Neměla by nehoda mít vždy naléhavost 3, tedy nejvyšší?

Stupeň naléhavosti události v systému není vázán přímo typem dopravní události a závisí zejména na posouzení závažnosti dopadů na provoz. Stupeň naléhavosti se může měnit na základě aktuálního vývoje situace na místě i v průběhu postupné aktualizace informací. Vzhledem k tomu, že do JSDI předává informace několik tisíc pracovníků různých orgánů, organizací nebo institucí, není možné zcela sjednotit tento parametr hodnocení v takových případech, kdy ho ovlivňuje lidský faktor. Naléhavost je nutno chápat spíše jako pomocné kritérium.

Rád bych věděl/-a, jestli se stránka aktuální dopravní situace obnovuje automaticky, např. po změně situace (nehoda, počasí), nebo musím použít "obnovovač"?

Zobrazené události v mapě se aktualizují při každém uživatelském úkonu nebo volbě (změna typu zobrazení, měřítko atd.). Standardně se zobrazení obnovuje automaticky cca každé 2minuty, a to v závislosti na konkrétním zatížení serverů.

Proč vyhledávání nezná pojmy jako "Jižní spojka" nebo "Praha, Jindřišská"?

Vyhledávání je prozatím ukončeno na úrovni obcí, resp. konkrétních dálnic nebo silnic. Pro vyhledávání tedy nelze zatím zadávat názvy ulic ani čísla popisná jednotlivých adresních bodů.

Podle jakých pravidel je vyhledávána trasa a dopravní události na ní?

Trasa se vyhledává s ohledem na uživatelem nastavené parametry. Ve vyhledávacím formuláři aktuální mapy dopravní situace lze nastavit vyhledávání nejkratší nebo nejrychlejší trasy, vyhledávání může respektovat i úplné uzavírky nebo zpoplatněné komunikace.  

Čáru vyhledané zobrazené trasy můžete jednoduše přetáhnout levým tlačítkem myši na jinou komunikaci. Automaticky se přepočítá také itinerář, seznam událostí nebo schéma.

Proč není nově otevřený úsek některé komunikace ihned zobrazený v mapě?

Aktualizace mapových podkladů probíhá společně u všech orgánů, organizací a institucí poskytujících data do JSDI. Protože se nejedná o organizačně ani technicky jednoduchou záležitost, probíhá aktualizace plánovaně v předem určených termínech 2x – 3x ročně. U nejdůležitějších nových dálničních úseků se snažíme aktualizaci přizpůsobit vždy termínu jejich otevření.

Proč se nezobrazují informace z meteohlásek?

Informace z automatických silničních meteostanic se zbrazují pouze v případě, kdy jsou naměřené údaje vyhodnoceny jako stav nepříznivý pro provoz na komunikaci. Jedná se zejména o srážky, silný vítr, mlhy a náledí. Informace se vyhodnocují a aktualizují každých 5-6 minut. K dispozici jsou data z cca 300 silničních meteostanic na celém území ČR.

Odkud přebíráte informace o počasí zejména v zimním období?

Stav počasí v zimním období plošně zadávají dispečeři správců komunikací, kteří zajišťují zimní údržbu komunikací v příslušné oblasti (stejně jako je tomu u informací o sjízdnosti).

Celoročně je pro správu a údržbu komunikací k dispozici široký odborný meteorologický servis ČHMÚ a také pravidelně aktualizovaná data z cca 300 automatických silničních meteostanic. Všechny informace o meteosituaci jsou integrovány v Jednotném silničním meteorologickém informačním systému a některé výstupy z meteostanic jsou publikovány také na Dopravním portálu ČR.

Kdo zadává zprávy o sjízdnosti komunikací v zimním období?

Stav sjízdnosti na pozemních komunikacích všech kategorií zadávají dispečeři správců komunikací, kteří zajišťují zimní údržbu (střediska správy a údržby dálnic, správy a údržby komunikací, technické služby měst, atd.) v konkrétní oblasti. Dispečeři mají za povinnost hlásit stav aktuální situace při každé změně podmínek počasí nebo sjízdnosti a dále pravidelně 4x denně ve standardních časech (3:00-5:00, 7:00-9:00, 14:00-16:00 a 18:00-20:00).

Budou v JSDI také zprávy o uzavírkách na silnicích nižších tříd a místních komunikacích?

Ano, v systému se budou zveřejňovat uzavírky a omezení obecného užívání pozemních komunikacích všech kategorií. Úplnost informací závisí na kvalitě práce úředníků všech silničních správních úřadů v ČR a také průběhu postupné implementace systému Centrální evidence uzavírek. Úřadů je více jak 600 a pracuje v nich více než 2500 úředníků. Celý proces, s ohledem na jeho rozsáhlost, bude trvat několik měsíců a komplexní implementace proběhne zejména v zimním období, kdy je povolováno uzavírek relativně málo.