K mnohým dopravním nehodám už ze zákona nejezdí Policie ČR. Přesto jde o události, které omezují provoz na pozemních komunikacích. Obdobně informace o překážkách provozu (např. spadlý náklad, strom přes cestu, atd.) a o dalších nepředvídatelných událostech zjistí nejdříve řidiči.

V rámci JSDI organizujeme tým dobrovolných dopravních zpravodajů/-ek - řidičů/-ek.

Kdo to je?

Dobrovolný dopravní zpravodaj je řidič ochotný poskytnout informaci o problémových událostech v provozu na pozemních komunikacích, na které při svých cestách narazí. Výhodou je, pokud se často pohybuje na dálnicích a silnicích v České republice. Kromě přiměřené dávky zájmu, aktivity a ochoty je třeba mít k dispozici mobilní telefon. Jde o dobrovolnou bezplatnou činnost.

Registrace

Možnost registrace dopravního zpravodaje najdete v položce Registrace.

Co a proč dělá?

Dobrovolní dopravní zpravodajové volají na bezplatné telefonní číslo ŘSD ČR, kam operátorům předávají svoje aktuální poznatky z provozu. Takto získaná informace je po ověření na NDIC upravena a připravena k distribuci prostřednictvím proměnných informačních tabulí, služby RDS-TMC, webového portálu www.dopravniinfo.cz nebo prostřednictvím datového distribučního rozhraní všem odběratelům z řad rozhlasových a televizních stanic, telekomunikačních operátorů, provozovatelů dopravních informačních služeb, přepravců a dopravců, orgánů, organizací a institucí veřejné správy a dalších uživatelů dopravních informací.

Dopravní zpravodaj pracuje na základě hesla: „Pomáhejme sobě i druhým“.

Typy hlášených dopravních informací

Dopravní zpravodaj poskytuje informace zejména o těchto dopravních situacích:

  • dopravní nehoda,
  • požár vozidla nebo nákladu,
  • překážka provozu (např. ostavené vozidlo, ztracený náklad, vyvrácený strom, sesuv kamení apod.),
  • porucha světelné signalizace,
  • kolona nebo zvýšená intenzita provozu,
  • a další obdobné události.

V průběhu telefonátu je třeba sdělit základní informace:

  • kde se událost stala (číslo komunikace, staničení, směr, obec nebo křižovatka v okolí, atd.),
  • co se stalo (typ události),
  • opatření na místě (momentální situace, předpokládaný vývoj, objížďka, ukončení situace a obnova provozu, atd.).

„STAŇTE SE DOPRAVNÍM ZPRAVODAJEM – POMÁHEJTE SOBĚ I DRUHÝM“