Hlavní odkazy

Ministerstva

Ministerstvo dopravy ČR: www.mdcr.cz
Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz

Policie

Policie České republiky: www.policie.cz

Hasiči

Hasičský záchranný sbor české republiky: www.hzscr.cz

Správci komunikací dálnice

Ředitelství silnic a dálnic: www.rsd.cz

Počasí

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ): www.chmu.cz

Média

Český rozhlas: www.rozhlas.cz
Česká televize: www.ceskatelevize.cz