Certifikovaná lokalizační databáze České republiky

Pod pojmem Certifikovaná lokalizační databáze České republiky se rozumí lokalizační databáze certifikovaná organizací TISA. Lokalizační tabulky pokrývají rozsah hlavní silniční sítě České republiky, metropolitní oblasti Prahy a dalších, především krajských měst. Jsou v souladu s požadavky a formátem RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel). Vlastníkem díla je Ředitelství silnic a dálnic, společnost CEDA Maps a.s. zabezpečuje distribuci dat ve strojově čitelném formátu oprávněným subjektům z ČR i zahraničí a poskytuje technickou podporu.

Lokalizační tabulky se poskytují zdarma, podmínkou je  vyplnění Žádosti o povolení používat lokalizační databázi, Souhlasu s podmínkami použití a Objednávkového formuláře lokalizační databáze ČR a jejich zaslání na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Slovenská 1142/7,
70200 OSTRAVA – Přívoz

Nebo e-mailem na adresu: mobilitydata@rsd.cz


Po zaslání Žádosti o povolení používat lokalizační databázi a souhlas s podmínkami použití a Objednávkového formuláře je nutné se registrovat na stránkách - https://mobilitydata.rsd.cz