Síť pozemních komunikací

Jednotný systém dopravních informací pro ČR sbírá, zpracovává a publikuje dopravní informace a dopravní data o omezujících jevech a událostech z celé sítě pozemních komunikací na území České republiky.

Komplexní síť pozemních komunikací je tvořena

  • dálnicemi,
  • rychlostními silnicemi,
  • silnicemi I. tříd,
  • silnicemi II. a III. tříd,
  • místními komunikacemi ve městech a obcích,
  • veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.
Dálnice, silnice a místní komunikace jsou vlastněny, spravovány a udržovány různými organizacemi a institucemi.

Typ komunikace Vlastník Správa a údržba Silniční správní úřad
Dálnice stát ŘSD ČR MDČR
Rychlostní silnice stát ŘSD ČR, krajské SÚS, smluvní firmy MDČR
silnice I. třídy stát krajské SÚS, smluvní firmy krajské úřady
silnice II. třídy kraj krajské SÚS, smluvní firmy úřady obcí s rozšířenou působností
silnice III. třídy kraj krajské SÚS, smluvní firmy úřady obcí s rozšířenou působností
místní komunikace města a obce technické služby, smluvní firmy úřady obcí pověřené výkonem státní správy
veřejně přístupné účelové komunikace privátní nebo veřejné osob smluvní firmy úřady obcí pověřené výkonem státní správy

Více o struktuře sítě pozemních komunikací ZDE.

Z hlediska provozu je síť pozemních komunikací využita na plnou kapacitu pouze v některých úsecích a některých denních časech v průběhu dopravní špičky.

V takových denních nebo týdenních časech je momentální aktuální poptávka po přepravním výkonu v daném místě vyšší, než je projektovaná aktuálně dostupná kapacita komunikace. Důsledkem toho je tvorba kolon. Jejich četnost roste se zvyšující se naší životní úrovní. V České republice je nutné dostavět základní síť kapacitních komunikací včetně obchvatů měst.

Současně s růstem životní úrovně a stále se zvyšujícím počtem motorových vozidel však i po dokončení celé sítě komunikací nikdy nebude k dispozici tolik dálnic a silnic, aby přenesly vždy, za všech okolnost veškerou dopravu.

Zejména ve městech s velkým počtem obyvatel budeme vždy limitovaní prostorovými možnostmi zástavby intravilánu i ekologickými hledisky.

Podrobnější informace o síti pozemních komunikací:

http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit,

http://www.ceskedalnice.cz/,

Informace o některých rozestavěných úsecích pozemních komunikacích

http://www.okruhprahy.cz/

Podrobnější informace o správě a údržbě pozemních komunikací - http://www.rsd.cz/Udrzba-komunikaci