monitoring D1
Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace

Animace hustoty provozu ve sledovaných uzlech