Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní strana > Nápověda > 11.2. Zobrazení trasy

11.2. Zobrazení trasy

K dispozici jsou tři možnosti zobrazení tras, a to prostřednictvím:

  • vypsání zastávek - pole „Vypsáním zastávek (odděl. znaky: ,;/“ ve fulltextovém poli,
  • výběru z databáze - vyplněním polí „start, cíl, přes“,
  • výběru trasy na mapě prostřednictvím terčíků   symbolizujících začátek a konec trasy.

Hledání trasy je možné dále omezit volbou parametrů trasy.

« zpět na obsah

11.2.1. Zobrazení trasy prostřednictvím míst na trase

Zadání trasy - „místa na trase (odděl. znaky: ,;/)“ – do textového pole se vepíše název místa počátku, název místa přes a místo konce trasy. Pro oddělení jednotlivých míst je doporučeno použít jako oddělovač čárku, středník nebo lomítko. Začněte do zadávacího pole psát název požadovaného místa a aplikace začne nabízet seznam prvních 10 odpovídajících míst. Seznam je limitován na kraje, okresy, obce. Vámi zadávané místo vyberte v nabízeném seznamu (např. pomocí levého tlačítka myši). Po volbě „Zobrazit“ se do části mapy zobrazí nalezená trasa a do záložky „Itinerář“ se zobrazí itinerář trasy.

Pozn. Pro oddělení míst nepoužívejte mezery.

Pozn. Počet míst „Přes“ je omezen na max. 10.

Pozn. Konečná trasa je tvořená vzájemně propojenými body. V případě potřeby je možné myší najet na určité místo trasy a po tom, co se objeví červený čtvereček na nalezené trase, je možné při součastném stisknutí levého tlačítka myši a tažením myši přesunout požadovaný bod na jiné místo mapy. Po přesunutí je pak automaticky hledána nová trasa vedoucí přes nově umístěný bod.

Pozn. Při najetí na symbol zastávky, který je v mapě prezentován červeným kolečkem a stisknutí pravého tlačítka myši je možné zadaný bod na trase odstranit nebo vycentrovat na bod při zachování aktuálního zobrazeného měřítka mapy. Po odstranění bodu na trase je automaticky hledána nová trasa.

« zpět na obsah

11.2.2. Zobrazení trasy prostřednictvím výběru z databáze

Zobrazení trasy - „Výběrem z databáze“ – do jednotlivých polí se vepíše místo počátku, místo konce trasy. Do polí PŘES pak místa, přes která má trasa vést. Začněte do zadávacího pole psát název požadovaného místa a aplikace začne nabízet seznam prvních 10 odpovídajících míst. Seznam je limitován na kraje, okresy, obce. Vámi zadávané místo vyberte v nabízeném seznamu (např. pomocí levého tlačítka myši). Po volbě „Zobrazit“ se do části mapy zobrazí nalezená trasa a do záložky „Itinerář“ se zobrazí itinerář trasy.

Pozn. Počet míst „Přes“ je omezen na max. 10.

Pozn. Konečná trasa je tvořená vzájemně propojenými body. V případě potřeby je možné myší najet na určité místo trasy a po tom, co se objeví červený čtvereček na nalezené trase, je možné při součastném stisknutí levého tlačítka myši a tažením myši přesunout požadovaný bod na jiné místo mapy. Po přesunutí je pak automaticky hledána nová trasa vedoucí přes nově umístěný bod.

Pozn. Při najetí na symbol zastávky, který je v mapě prezentován červeným kolečkem a stisknutí pravého tlačítka myši je možné zadaný bod na trase odstranit nebo vycentrovat na bod při zachování aktuálního zobrazeného měřítka mapy. Po odstranění bodu na trase je automaticky hledána nová trasa.

« zpět na obsah

11.2.3. Zobrazení trasy zadáním v mapě
Přímé zadání trasy je možné i aktivním zadáním startovního a koncového bobu hledané trasy přímo do mapy pomocí terčíku „Začátek trasy“  a „Konec trasy“  , které se umisťují do mapy kliknutím na terčík a kliknutím do mapy.

Terčíky se objeví v pravé části ve formuláři Zobrazit – Trasa.

Ihned po umístění druhého terčíku se vygeneruje trasa součastně s itinerářem.

Pozn. Konečná trasa je tvořená vzájemně propojenými body. V případě potřeby je možné myší najet na určité místo trasy a po tom, co se objeví červený čtvereček na nalezené trase, je možné při součastném stisknutí levého tlačítka myši a tažením myši přesunout požadovaný bod na jiné místo mapy. Po přesunutí je pak automaticky hledána nová trasa vedoucí přes nově umístěný bod.

Pozn. Při najetí na symbol zastávky, který je v mapě prezentován červeným kolečkem a stisknutí pravého tlačítka myši je možné zadaný bod na trase odstranit nebo vycentrovat na bod při zachování aktuálního zobrazeného měřítka mapy. Po odstranění bodu na trase je automaticky hledána nová trasa.

« zpět na obsah

11.2.4. Další volby pro vyhledání trasy

Pro hledanou trasu je možné využít ještě další volby pro omezení vyhledání trasy:

  • radiobutony pro zvolení nejkratší nebo nejrychlejší,
  • zatržítko pro započítání úplných uzavírek,
  • zatržítko na zpoplatněné cesty pro osobní (do 3,5t) nebo nákladní auta (nad 3,5t).
  • « zpět na obsah